Cennik usług internetowych dla sieci ELGROM             

cennik ważny od dnia 28.06.2018r
dotychczasowi użytkownicy naszej sieci automatycznie przechodzą do wyższego transferu
na wniosek użytkownika
                                                    
Ceny podłączenia:
I) Netto Vat Brutto
Umowa na rok:bloki 1,00 0,23 1,23
             
II)
Usługa na czas nieokreślony:
Netto Vat Brutto
Podłączenie abonenta {blok} 80,00 18,40 98,40

Podłączenie abonenta domy
jednorodzinne kablem światłowodowym
w technologii PON 399,00  91,77   490,77

Usługa na rok:
Podłączenie abonenta {blok} 1,00 0,23 1,23

Podłączenie abonenta domy
jednorodzinne kablem światłowodowym
w technologii PON 162,60 37,40 200,00

Usługa na 3 lata:
Podłączenie abonenta {blok} 1,00 0,23 1,23

Podłączenie abonenta domy
jednorodzinne kablem światłowodowym
w technologii PON 1,00 0,23 1,23


                          
Abonament za dostęp do sieci internet kablem światłowodowym w technologii FTTX
Nazwa pobieranie wysyłanie Netto Vat Brutto                                        
Abonament za dostęp do sieci internet kablem światłowodowym w technologi PON

Max1/6 do 10Mbit/s do 2Mbit/s 27,00 6,21 33,21
Max1/4 do 40Mbit/s do 8Mbit/s 32,00 7,36 39,36
Max1/3 do 80Mbit/s do 16Mbit/s 37,00 8,51 45,51
Max1/2 do 120Mbit/s do 24Mbit/s 42,00 9,66 51,66
Max2/3 do 160Mbit/s do 32Mbit/s 48,00 11,04 59,04
Max1 do 200Mbit/s do 40Mbit/s 53,00 12,19 65,19
Max2 do 240Mbit/s do 48Mbit/s 69,00 15,87 84,87
Max3 do 280Mbit/s do 56Mbit/s 89,00 20,47 109,47                                                                                                                     

Regulamin:
Z całkowitego kosztu podłączenia wynoszącego 1500 zł użytkownik ponosi zaledwie małą część 200 zł.
Przy czym opłatę można rozłożyć na raty przy umowie na 1 rok lub 2 lata np. 20x10 zł W przypadku 
podpisania umowy na 3 lata podłączenie jest nieodpłatne jednak abonament nie może być mniejszy niż 50 zł.

Abonament za drugi numer IP wynosi 50% ceny stanowiącej opłatę
za użytkowanie jednego numeru IP. Mamy na myśli drugie oddzielne przyłącze, z oddzielnym numerem IP.
Jeżeli abonamenty nie są jednakowe, liczy się 50% abonamentu niższego.
Zawieszenie usługi np z powodu wyjazdu nie mniej niż jeden miesiąc: 20 zł