Wykonujemy nowe instalacje sygnalizacji pożaru, potocznie nazywane alarmami p.poż. Zazwyczaj tego rodzaju instalacje wykonuje się w obiektach w których jej obecność jest obowiązkowa ze względu na wysokie koszty centrali przeciwpożarowej jak również adresowalnych izotopowych czujek dymu. W obiektach mniejszych, lub tam gdzie system sygnalizacji pożaru nie musi spełniać wszystkich parametrów, zazwyczaj adaptuje się system sygnalizacji włamania, poprzez rozbudowę o czujki dymu. Konserwujemy. Systemy p.poż, instalacje przeciwpożarowe, wymagają okresowej kontroli poprawności działania. Remontujemy. Czasami systemy sygnalizacji pożaru wymagają modernizacji np. przez wymianę na nowsze typy urządzeń. Długo używane systemy przeciwpożarowe. przywracamy do pełnej sprawności.